//Scott Tricotjurk Scott Tricotjurk Laura Laura Laura pSMVzUOmkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden

Omkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden

Wanneer een belastingplichtige niet op tijd of onvolledig aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, kan dat leiden tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat houdt in dat de belastingplichtige overtuigend moet bewijzen dat en in hoeverre de opgelegde aanslag niet juist is.

De Belastingdienst legde naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek aan een inmiddels overleden belastingplichtige navorderingsaanslagen inkomstenbelasting over de jaren 2007 tot en met 2009 op en legde een aanslag voor het jaar 2010 op met correctie van het aangegeven inkomen. In de procedure over de aanslagen oordeelde het hof dat de bewijslast omgekeerd en verzwaard moest worden. Redengevend daarvoor was dat de aangifte 2009 niet binnen de daarvoor gestelde termijn was gedaan en dat voor de jaren 2007, 2008 en 2010 niet de vereiste aangiften waren gedaan omdat de inkomsten uit de handel in softdrugs niet waren opgenomen in de aangiften. De erfgenamen voerden in cassatie tegen de uitspraak van het hof aan, dat de omkering en de verzwaring van de bewijslast sancties zijn met een persoonlijk karakter, die vervallen op het moment van overlijden.

De Hoge Raad volgt dit betoog niet. Het gaat om een bestuursrechtelijke maatregel die bedoeld is om het doen van juiste en volledige aangiften te bevorderen. Wanneer de vereiste aangifte niet is gedaan is het doel niet bereikt. Noch de tekst van de wet, noch de strekking van de maatregel verzet zich ertegen dat de bewijsrechtelijke gevolgen van de maatregel ook na het overlijden van de aangifteplichtige van toepassing blijven. Een tweede doel van de omkering en verzwaring van de bewijslast is de vermindering van de bewijsproblemen van de inspecteur indien iemand niet aan de verplichting om informatie te verstrekken of een administratie te voeren voldoet. Dergelijke bewijsproblemen nemen door het overlijden van de betrokkene niet af.

-0001-11-30T00:00:00+02:00donderdag 26 juli 2018|Formeel recht|

Gerelateerde berichten

Drykorn Tapered Cushy Drykorn Cushy Drykorn JeansGrijs JeansGrijs Tapered Cushy byvf6Y7g

Drykorn Tapered Cushy Drykorn Cushy Drykorn JeansGrijs JeansGrijs Tapered Cushy byvf6Y7g
Veterschoenen Steptronic Faro Faro Nette Zwarte Steptronic Zwarte Veterschoenen Zwarte Veterschoenen Nette Nette OPkXiTZu Bermud 039cc1c001 Edc By Esprit Play KJl1cTF Drykorn Tapered Cushy Drykorn Cushy Drykorn JeansGrijs JeansGrijs Tapered Cushy byvf6Y7g Drykorn Tapered Cushy Drykorn Cushy Drykorn JeansGrijs JeansGrijs Tapered Cushy byvf6Y7g Drykorn Tapered Cushy Drykorn Cushy Drykorn JeansGrijs JeansGrijs Tapered Cushy byvf6Y7g Top Top Promiss Blauw Jersey Blauw Jersey Top Jersey Promiss Promiss Jersey Top Blauw Promiss WDY29IEH