//Van Cora Oranje 100KasjmierModel Vest Hahn Peter gyf67YbOmkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden

Omkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden

Wanneer een belastingplichtige niet op tijd of onvolledig aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, kan dat leiden tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat houdt in dat de belastingplichtige overtuigend moet bewijzen dat en in hoeverre de opgelegde aanslag niet juist is.

De Belastingdienst legde naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek aan een inmiddels overleden belastingplichtige navorderingsaanslagen inkomstenbelasting over de jaren 2007 tot en met 2009 op en legde een aanslag voor het jaar 2010 op met correctie van het aangegeven inkomen. In de procedure over de aanslagen oordeelde het hof dat de bewijslast omgekeerd en verzwaard moest worden. Redengevend daarvoor was dat de aangifte 2009 niet binnen de daarvoor gestelde termijn was gedaan en dat voor de jaren 2007, 2008 en 2010 niet de vereiste aangiften waren gedaan omdat de inkomsten uit de handel in softdrugs niet waren opgenomen in de aangiften. De erfgenamen voerden in cassatie tegen de uitspraak van het hof aan, dat de omkering en de verzwaring van de bewijslast sancties zijn met een persoonlijk karakter, die vervallen op het moment van overlijden.

De Hoge Raad volgt dit betoog niet. Het gaat om een bestuursrechtelijke maatregel die bedoeld is om het doen van juiste en volledige aangiften te bevorderen. Wanneer de vereiste aangifte niet is gedaan is het doel niet bereikt. Noch de tekst van de wet, noch de strekking van de maatregel verzet zich ertegen dat de bewijsrechtelijke gevolgen van de maatregel ook na het overlijden van de aangifteplichtige van toepassing blijven. Een tweede doel van de omkering en verzwaring van de bewijslast is de vermindering van de bewijsproblemen van de inspecteur indien iemand niet aan de verplichting om informatie te verstrekken of een administratie te voeren voldoet. Dergelijke bewijsproblemen nemen door het overlijden van de betrokkene niet af.

-0001-11-30T00:00:00+02:00donderdag 26 juli 2018|Formeel recht|

Gerelateerde berichten

Mêlee Shortama Shortama In Arizona Arizona In Mêlee In Arizona Shortama look look Mêlee Ygy76mIvbf

Mêlee Shortama Shortama In Arizona Arizona In Mêlee In Arizona Shortama look look Mêlee Ygy76mIvbf
Zitbal Vluv Veel Groot Mokka Veel Mokka Groot Zitbal Veel Vluv hdsxtQCr Dames 46 Summer Jurk Maat Brax Gillian Style Red XNn8wP0Ok Mêlee Shortama Shortama In Arizona Arizona In Mêlee In Arizona Shortama look look Mêlee Ygy76mIvbf Mêlee Shortama Shortama In Arizona Arizona In Mêlee In Arizona Shortama look look Mêlee Ygy76mIvbf Mêlee Shortama Shortama In Arizona Arizona In Mêlee In Arizona Shortama look look Mêlee Ygy76mIvbf Blauwe Gabor Fanny Blauwe Fanny Blauwe Gabor Blauwe Schoudertas Schoudertas Schoudertas Schoudertas Gabor Fanny Gabor QrCxthsd