//We Glitter Panterprint Rood zwart T shirt Fashion Met EHD92IOmkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden

Omkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden

Wanneer een belastingplichtige niet op tijd of onvolledig aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, kan dat leiden tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat houdt in dat de belastingplichtige overtuigend moet bewijzen dat en in hoeverre de opgelegde aanslag niet juist is.

De Belastingdienst legde naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek aan een inmiddels overleden belastingplichtige navorderingsaanslagen inkomstenbelasting over de jaren 2007 tot en met 2009 op en legde een aanslag voor het jaar 2010 op met correctie van het aangegeven inkomen. In de procedure over de aanslagen oordeelde het hof dat de bewijslast omgekeerd en verzwaard moest worden. Redengevend daarvoor was dat de aangifte 2009 niet binnen de daarvoor gestelde termijn was gedaan en dat voor de jaren 2007, 2008 en 2010 niet de vereiste aangiften waren gedaan omdat de inkomsten uit de handel in softdrugs niet waren opgenomen in de aangiften. De erfgenamen voerden in cassatie tegen de uitspraak van het hof aan, dat de omkering en de verzwaring van de bewijslast sancties zijn met een persoonlijk karakter, die vervallen op het moment van overlijden.

De Hoge Raad volgt dit betoog niet. Het gaat om een bestuursrechtelijke maatregel die bedoeld is om het doen van juiste en volledige aangiften te bevorderen. Wanneer de vereiste aangifte niet is gedaan is het doel niet bereikt. Noch de tekst van de wet, noch de strekking van de maatregel verzet zich ertegen dat de bewijsrechtelijke gevolgen van de maatregel ook na het overlijden van de aangifteplichtige van toepassing blijven. Een tweede doel van de omkering en verzwaring van de bewijslast is de vermindering van de bewijsproblemen van de inspecteur indien iemand niet aan de verplichting om informatie te verstrekken of een administratie te voeren voldoet. Dergelijke bewijsproblemen nemen door het overlijden van de betrokkene niet af.

-0001-11-30T00:00:00+02:00donderdag 26 juli 2018|Formeel recht|

Gerelateerde berichten

Leren Vacchetta Atp Atelier Altea EnkellaarzenZwart byI6Y7gvf

Leren Vacchetta Atp Atelier Altea EnkellaarzenZwart byI6Y7gvf
Oak Snow Lace Skirt Bridal Pencil White Ivyamp; TlJc31KF Bridie Bridie Zwart Bridie Mexx Zwart Veterboots Mexx Mexx Mexx Veterboots Zwart Veterboots kZuTPOXi Leren Vacchetta Atp Atelier Altea EnkellaarzenZwart byI6Y7gvf Leren Vacchetta Atp Atelier Altea EnkellaarzenZwart byI6Y7gvf Leren Vacchetta Atp Atelier Altea EnkellaarzenZwart byI6Y7gvf Rieker Slingpumps Slingpumps Rieker Rieker Rieker Rieker Rieker Slingpumps Slingpumps Slingpumps Slingpumps BerdCxoW